Opkuisen van terreinen

Opkuisen van verwilderde terreinen en bouwterreinen kan door ons worden uitgevoerd.


Boomverzorging Bart
* Snoeien & vellen van bomen
* Demonteren van bomen
* Uitfrezen boomstronken
* Tuinonderhoud

Pelmolenstraat 6
1760 O.L.V.-Lombeek
tel.: 0032-495 68 80 70
e-mail: gorteman.bart@hotmail.com